prosperita-sklep

Rusza pomoc dla rolników

Od dziś do dnia 5 grudnia 2016 r. producenci rolni poszkodowani w wyniku tegorocznej suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego

Czytaj więcej...

Kredyty „klęskowe” – finansowe wsparcie dla poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Poszkodowani przez suszę rolnicy mogą ubiegać się w bankach o obrotowe kredyty klęskowe, przeznaczone na nakłady poniesione po dniu wystąpienia szkody. Kredyty są udzielane na okres 24 miesięcy, do wysokości oszacowanych przez komisję strat poniesionych w uprawach rolnych, inwentarzu i rzeczowych środkach do produkcji rolnej.

Czytaj więcej...

Agencja zaczęła wypłacać pomoc rolnikom którzy ponieśli straty z powodu suszy oraz producentom czarnej porzeczki

Agencja zakończyła weryfikację wniosków o przyznanie pomocy rolnikom, którym tegoroczna susza zniszczyła w znacznym stopniu plony oraz plantatorom czarnej porzeczki, którzy z powodu niskich cen ponieśli straty finansowe i rozpoczęła wypłatę należnego im wsparcia. Pieniądze trafią na ich konta bankowe w ciągu kilku najbliższych dni.

Czytaj więcej...

MRiRW: Nie będzie przedłużenia terminu składania wniosków o pomoc wz. z suszą

W związku z klęską suszy, która występuje na obszarze całego kraju, a w wielu rejonach sytuacja niedoboru wody jest krytyczna i przyjęciem przez Rząd pakietu pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę, w dniu 10 września 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił sie do Prezes Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o co najmniej 2-tygodniowe wydłużenie terminu określonego na 30 września br. na składanie przez rolników wniosków o pomoc „suszową" do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Zespołu Doradczego ds. Rozwiązywania Problemów Wsi

18 września b.r. na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwołano posiedzenie Zespołu Doradczego ds. Rozwiązywania Problemów Wsi dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie.

Czytaj więcej...