prosperita-sklep

Skład Rady Powiatowej

Delegaci Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej
w Zambrowie

Gmina

Imię i Nazwisko

Gmina Kołaki Kościelne

1.     Długoborski Andrzej

2.     Szeligowski Piotr

Gmina Rutki

1.     Gosk Romuald – DELEGAT DO WALNEGO ZGROMADZENIA

2.     Łuba Wojciech

Gmina Szumowo

1.     Truchel Andrzej

2.     Wardaszka Grzegorz

Miasto Zambrów

1.     Niewiński Stanisław Władysław

Gmina Zambrów

1.     Łada Barbara

2.     Wielgat Jolanta - PRZEWODNICZĄCA