prosperita-sklep

Skład Rady Powiatowej

W skład Rady Powiatowej w Suwałkach wchodzą:

 

Gmina

Imię i Nazwisko

Gmina Bakałarzewo

1.     Dąbrowski Marian

2.     Wdowiak Jan Stanisław - PRZEWODNICZĄCY

Gmina Filipów

1.     Barszczewski Krzysztof

2.     Dziatkowski Marek

Gmina Jeleniewo

1.     Chmielewska  Urszula 

2.     Pietrołaj Wiesław Eugeniusz 

Gmina Przerośl

1.     Kowalewski Andrzej

2.     Mentel Wacław

Gmina Raczki

1.     Ostrowski Andrzej – DELEGAT DO WALNEGO ZGROMADZENIA

2.     Słowikowski Stanisław

Gmina Rutka-Tartak

1.     Paciorkowski Andrzej

2.     Zdancewicz Andrzej

Gmina Suwałki

1.     Bogucki Janusz

2.     Domysławski Piotr Stanisław

Gmina Szypliszki

1.     Murawski Henryk

2.     Wasilewski Mirosław

Gmina Wiżajny

1.     Nowikowska Beata

2.     Rudziewicz Andrzej