prosperita-sklep

IX Forum Rolnicze

W dniu 11 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie odbyło się IX Forum Rolnicze. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w kościele pod wezwaniem św. Jerzego w intencji o Boże błogosławieństwo dla nauczycieli, uczniów, absolwentów oraz pracowników szkoły. Po mszy wszyscy udali się na plac szkoły. Dyrektor szkoły powitał zaproszonych gości.

Na uczestników i zaproszonych gości IX Forum Rolniczego w Janowie czekało wiele atrakcji, m.in. wystawa maszyn i urządzeń rolniczych, pokaz pracy maszynami rolniczymi, degustacja potraw regionalnych, występy artystyczne, konkursy, bezpłatny park rozrywki dla dzieci.

Na auli szkoły odbywały się konferencję pod hasłem „Perspektywy rozwoju produkcji rolnej na Podlasiu w latach 2017-2020", jednym z tematów konferencji była „Rola Podlaskiej Izby Rolniczej w perspektywie rozwoju rolnictwa w latach 2017 – 2030".

Podlaską Izbę Rolniczą reprezentował Wiceprezes Marek Siniło wraz z delegatami Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Sokółce.


 

.