prosperita-sklep

Skład Rady Powiatowej

W skład Rady Powiatowej w Sejnach wchodzą:

Gmina

Imię i Nazwisko

Gmina Giby

1.     Fiedorowicz Elżbieta

2.     Miszkiel Józef

Gmina Krasnopol

1.     Cichanowicz Renata Małgorzata

2.     Czarniecki Mirosław – DELEGAT DO WALNEGO ZGROMADZENIA

Gmina Puńsk

1.     Chmielewski Robert

2.     Niewulis Sylwester

Gmina Sejny

1.     Palanis Olgierd Józef –PRZEWODNICZĄCY

2.     Skupski Krzysztof Mariusz