prosperita-sklep

Premia dla młodych rolników

Wnioski o przyznanie pomocy rolnicy mogą składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Czytaj więcej...

Modernizacja gospodarstw rolnych

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 można składać wnioski na modernizację gospodarstw rolnych. Celem wsparcia jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw w obszarach takich jak:

Czytaj więcej...

ARiMR uruchamia pomoc dla rolników na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN"

Od 10 lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, będą mogli składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji,

Czytaj więcej...

Lokalne Grupy Działania z terenu województwa podlaskiego korzystające ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 Kliknij na wybrany rejon mapy, by dowiedzieć się więcej.

 

Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne

Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne realizowane są poprzez dwa poddziałania:
(10.1) Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych:

Czytaj więcej...

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Produkcja żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości, a więc w oparciu o określone i sprawdzane standardy gwarantujące unikalną jakość produktu, stanowi szansę dla rozwoju gospodarstw rolnych i wzmacniania współpracy w łańcuchu żywnościowym. Krajowe systemy jakości żywności:

Czytaj więcej...

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

Wsparcie adresowane jest do gospodarstw położonych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczanie azotanami pochodzenia rolniczego.

Czytaj więcej...

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Działanie te ma na celu odtwarzanie, ochronę i wzbogacanie różnorodności biologicznej- ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem. Wspiera prace związane z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, prowadzoną zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Czytaj więcej...