prosperita-sklep

Struktura

Kompetencje oraz skład

 
Organów Podlaskiej Izby Rolniczej

 

 

Organami Podlaskiej Izby Rolniczej są:

  1. Walne Zgromadzenie

  2. Komisja Rewizyjna

  3. Zarząd

  4. Rady Powiatowe Izby

  5. Komisje Problemowe

 

Wybierz by dowiedzieć się więcej.