prosperita-sklep

Konferencja pod hasłem - Łomżyński Obszar Rozwoju – co dalej?

Problemy i przyszłość rolnictwa ale też zagadnienia związane z rozwojem regionu i Program Rozwoju Łomży, były tematami wiodącymi na sobotniej konferencji zorganizowanej 30 stycznia 2016r w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.Za stołem prezydialnym zasiedli minister Krzysztof Jurgiel, wiceminister Jacek Bogucki, posłowie z Łomży Lech Kołakowski i Bernadeta Krynicka, a także prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski oraz Adam Niebrzydowski, radny sejmiku i wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

Czytaj więcej...

153 rocznica wybuchu powstania styczniowego

Uroczystości patriotyczno-religijne rozpoczęły się o 18:00 mszą świętą w kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika i były kontynuowane w Miejscu Pamięci Narodowej zwanym „Szubienicą" przy ul. Kruszewskiej w Choroszczy gdzie licznie zgromadzone delegacje złożyły kwiaty i znicze.

Czytaj więcej...

Spotkanie zespołu informacyjno-promocyjnego PROW 2014-2020

Przedstawienie działań informacyjno-promocyjnych ujętych w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 i określenie kierunków współpracy wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 to główne tematy spotkania, którego inicjatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Czytaj więcej...

Spotkanie w Ministerstwie Środowiska

Nowelizacja ustawy Prawo łowieckie, zrównoważona gospodarka dziką zwierzyną, gospodarowanie rolnicze na terenach chronionych, to główne tematy spotkania, które odbyło się 20 stycznia 2016 r. w Ministerstwie Środowiska, z inicjatywy Podlaskiej Izby Rolniczej.

Czytaj więcej...

Informacja MRiRW nt. realizacji płatności bezpośrednich za 2015 rok

W okresie od 16 października do 30 listopada 2015 r., z tytułu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich wypłacono 2,68 mld zł dla ok. 1,071 mln rolników. Zaliczki, w wysokości 50%, były wypłacane na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich.

Czytaj więcej...

Dopłaty do materiału siewnego

UWAGA:

W 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że:

Czytaj więcej...