prosperita-sklep

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU PROSPERITA sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PROSPERITA sp. z o.o., Porosły 36D, 16-070 Choroszcz.

Czytaj więcej...

Zgorzel podstawy źdźbła. Jak rozpoznać chorobę?

Na obszarach intensywnej uprawy pszenicy i jęczmienia wysiewanych po sobie, zgorzel podstawy źdźbła jest najpoważniejszą i najtrudniejszą do zwalczenia chorobą.

Czytaj więcej...

Zielona Gala i Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego

Zielona Gala i Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego to imprezy, które 28 i 29 maja organizuje Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Po raz pierwszy na Podlasie zawita Czempionat Koni Sokólskich, odbędą się również Dni z OZE. Na zwiedzających czekają pokazy, ciekawe wykłady, konkursy i bogata oferta wystawiennicza. Zapowiada się majówka pełna atrakcji.

Czytaj więcej...

Program pomocy dla producentów mleka

19 maja 2016 r. Rada Ministrów podjęła uchwały w sprawie ustanowienia programu pomocy producentom mleka i w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocy producentom mleka.

Czytaj więcej...

Ujemne skutki przezimowania

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych oszacowano straty spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej oraz o ulgi i zwolnienia z podatków i innych opłat. Oszacowania szkód dokonują – na wniosek rolnika złożony w urzędzie gminy – komisje powołane przez właściwych terytorialnie wojewodów.

Czytaj więcej...

Ocena realizacji odstrzału sanitarnego dzików

Odstrzał sanitarny dzików jest realizowany na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików (Dz. U. poz. 229). Celem tego odstrzału jest zmniejszenie gęstości populacji dzika do poziomu co najwyżej 0,5 osobnika/km2 na określonych obszarach.

Czytaj więcej...

Zarząd Województwa Podlaskiego podpisał umowy z lokalnymi grupami działania i lokalną grupą rybacką

Uroczyste podpisanie umów Zarządu Województwa Podlaskiego z LGD i LGR miało miejsce dziś, 17 maja w Sali Opery i Filharmonii Podlaskiej. Każda z 12 grup podpisała umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na kwotę w sumie 71, 6 mln euro plus lokalna grupa rybacka na 3 mln euro.

Czytaj więcej...

IV Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji

W dniu 10 maja 2016 r. w Warszawie odbyło się IV Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji. Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności KRIR za 2015 rok, a także udzielenie Zarządowi KRIR absolutorium za 2015 rok.

Czytaj więcej...