prosperita-sklep

Wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej

Na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej Zarząd KRIR wystąpił 25 kwietnia br. do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o dopisanie rolnika indywidualnego do listy podmiotów uprawnionych do organizowania stażu dla osoby bezrobotnej.

Czytaj więcej...

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wizytą w Suwałkach

22 kwietnia 2016 r. w Parku Naukowo - Technologicznym w Suwałkach z inicjatywy Jana Wdowiaka - przewodniczącego Podlaskiej Izby Rolniczej powiatu suwalskiego odbyło się spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem.

Czytaj więcej...

Pszenica. Ustalanie rekomendacji agrotechnicznych

Wartość gospodarcza pszenicy determinowana jest przez bardzo wiele czynników, jednak najistotniejszymi są wielkość i jakość plonu. Wysokie plonowanie, dobra jakość handlowa, a także odporność na stresy biotyczne (choroby i szkodniki) i abiotyczne (wiatry, grad, niska/wysoka temperatura, intensywne promieniowanie słoneczne, a zwłaszcza deficyty wody) to podstawowe kierunki hodowli wybierane przez większość firm nasiennych.

Czytaj więcej...

Do Prezydenta RP w sprawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości

W związku z przyjęciem przez Sejm RP na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2016 r. ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw Zarząd KRIR wystąpił w dniu 18 kwietnia 2016 r. do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z pismem, w którym zauważa, że nie wszystkie uwagi i spostrzeżenia samorządu rolniczego do projektowanych przepisów ww. ustawy zostały uwzględnione.

Czytaj więcej...

Populacja dzika zmniejsza się, ale szkody w uprawach nie…

13 kwietnia b.r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się spotkanie dotyczące realizacji rocznych planów łowieckich w sezonie 2015/2016 i założeń do planów łowieckich w roku gospodarczym 2016/2017, zapobieganie afrykańskiemu pomorowi świń, jak również realizacji postanowień rozporządzenia MRiRW z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików.

Czytaj więcej...

Ustawa o ziemi – uchwalona

W ustawie uwzględniona została senacka poprawka, która zakłada, że nieruchomości rolne, o powierzchni mniejszej niż 0,3 hektara, nie będą podlegały regulacjom określonym w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, co oznacza, że będą mogły być one w dowolny sposób nabywane przez osoby prawne, jak i fizyczne nie będące rolnikami indywidualnymi.

Czytaj więcej...

Program Rodzina 500 plus

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że Program Rodzina 500 plus, będący systemowym wsparciem polskich rodzin, adresowany jest także do rodzin zamieszkujących obszary wiejskie.

Czytaj więcej...

Podlaska Marka Konsumenta - Oddaj swój głos!

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych znalazła się w ścisłej czołówce konkursu Podlaska Marka. Walczymy również o tytuł Podlaskiej Marki Konsumenta, ją wybiorą internauci w głosowaniu internetowym. Zachęcamy do oddania głosu! Głosowanie jest całkowicie BEZPŁATNE. Z jednego numeru można oddać tylko jeden głos. Zagłosuj na Wystawę!

 

Osiemnastu nominowanych walczy o tytuły w sześciu kategoriach. Wystawa pretenduje o tytuł najlepszego wydarzenia 2015 roku. Finalistów Podlaskiej Marki wyłoniła Grupa Ekspertów, obradująca pod przewodnictwem Jerzego Leszczyńskiego Marszałka Województwa Podlaskiego. Wybierano spośród 142 produktów, w kategorii Wydarzenie znalazło się najwięcej zgłoszeń bo, aż 34 inicjatywy. Wszystkie nominacje są odzwierciedleniem tego, co w minionym roku było w naszym województwie najciekawsze, najnowocześniejsze i najsmaczniejsze. Zwycięzców Podlaskiej Marki poznamy 25 maja podczas Gali Finałowej.

 

Podlaska Marka Konsumenta

 

Markę Konsumenta wybiorą mieszkańcy województwa za pośrednictwem strony www.podlaskamarka.pl na której opublikowana jest lista nominowanych. Plebiscyt potrwa do 25 kwietnia. Cząstkowe wyniki głosowania internautów zostaną opublikowane dwukrotnie - 11 i 18 kwietnia.

 

Jak głosować?

 

1. Wejdź na stronę  http://podlaskamarka.pl/glosowanie-internetowe/?kid=2474

2. Podaj numer telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany SMS z kodem weryfikującym.

3. Wprowadzić na stronie otrzymany kod

4. Zaakceptuj regulamin

5. Potwierdzić wybór. W tym momencie głos zostanie uznany za ważny.

 

Głosowanie jest całkowicie BEZPŁATNE. Z jednego numeru można oddać tylko jeden głos.

Wśród głosujących rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe.