prosperita-sklep

Szacowanie szkód wyrządzonych przez susze i nawałnice w woj. podlaskim

Na podstawie wniosków składanych przez wójtów i burmistrzów do Urzędu Wojewódzkiego, Wojewoda Podlaski powołuje Komisję ds. oszacowania strat na obszarach dotkniętych suszą, deszczem nawalnym i huraganem. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Podlaskiej Izby Rolniczej, Urzędów Gmin, Starostwa Powiatowego oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Czytaj więcej...

VII Wystawa Zwierząt Hodowlanych ze źrebiętami

W niedzielę 26 lipca odbyła się w Drohiczynie VII Wystawa Zwierząt Hodowlanych ze źrebiętami.

Czytaj więcej...

Szkolenie z szacowania szkód łowieckich

42 osoby, głównie pracownicy Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Podlaskiej Izby Rolniczej oraz Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP, wzięły udział w szkoleniu dotyczącym szacowania szkód łowieckich.

Czytaj więcej...

PROW 2014-2020 - kolejne 8 działań jeszcze w tym roku

W tym roku planujemy ogłosić terminy naboru wniosków dla kolejnych 8 działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi prowadzone są obecnie intensywne prace nad przygotowaniem kolejnych rozporządzeń wykonawczych określających szczegółowe zasady i tryb przyznawania pomocy w ramach poszczególnych instrumentów PROW 2014-2020. Moją intencją jest jak najszybsze, wejście w życie projektowanych przepisów - powiedział minister rolnictwa Marek Sawicki.

Czytaj więcej...

"Żniwa mogą być bezpieczne"

Nadchodzą żniwa. Za kilka dni podlascy rolnicy rozpoczną zbiory, zwieńczenie całorocznej pracy każdego rolnika. Będzie to czas ciężkiej pracy, często w spiekocie, kurzu i stresie wywołanym pogodą. Jednak każdy rolnik, obojętnie jaki będzie plon, powinien zadbać o to, aby żniwa przebiegły bezpiecznie dla niego i członków jego rodziny.

Czytaj więcej...

ARiMR ogłasza termin przyjmowania wniosków o przyznanie premii z PROW 2014 - 2020 młodym rolnikom

Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Czytaj więcej...