prosperita-sklep

Notatka ze spotkania w dniu 6.03.2014 r w sprawie afrykańskiego pomoru swiń

W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim dnia 6 marca 2014 r. pod przewodnictwem Wicewojewody Wojciecha Dzierzgowskiego obyło się robocze spotkanie dot. wypracowania najpilniejszych działań związanych z wystąpieniem w naszym województwie afrykańskiego pomoru swiń u dwóch znalezionych dzików.

Czytaj więcej...

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

26 lutego 2014r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń, którego § 3 dotyczący przemieszczania świń mówi, że:

Czytaj więcej...

Spotkanie rolników z Ministrem Rolnictwa Stanisławem Kalembą w sprawie ASF

W spotkaniu, które odbyło się 26 lutego b.r. w Sokółce uczestniczył Minister Rolnictwa Stanisław Kalemba, Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski, wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski, wicemarszałek województwa Mieczysław Baszko, a także m.in. Krzysztof Jurgiel Poseł na Sejm RP, Ewa Kulikowska - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego, Marian Brożyna - Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Jarosław Żukowski Przewodniczący Zarządy Okręgowego PZŁ w Białymstoku oraz przedstawiciele Podlaskiej Izby Rolniczej z Prezesm Grzegorzem Leszczyńskim na czele.

Czytaj więcej...

Zwrot podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego w 2014 roku

Rozporządzeniem z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r. (Dz. U. poz. 1408), Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu akcyzy na 2014 r. w wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju. Oznacza to, że zwrot nie może być wyższy niż 81,7 zł na 1 hektar powierzchni użytków rolnych (0,95 × 86).

Czytaj więcej...

Spotkanie w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawie trudnej sytuacji na rynku trzody

24 lutego br. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim Podlaska Izba Rolnicza z inicjatywy Prezes Podlaskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Pani Bożeny Jelskiej Jaroś zorganizowała spotkanie hodowców trzody chlewnej.

Czytaj więcej...

Podlaska Izba Rolnicza u Premiera Donalda Tuska

Delegacja Podlaskiej Izby Rolniczej na czele z Prezesem Grzegorzem Leszczyńskim została przyjęta przez Premiera Donalda Tuska podczas jego pobytu na terenie województwa podlaskiego dnia 24 lutego 2014 r.

Czytaj więcej...

Wiosenne dokarmianie rzepaku ozimego kluczem do wysokich plonów

Wielkimi krokami zbliża się wiosna. Od stycznia bieżącego roku w Polsce zaczęły obowiązywać zasady integrowanej ochrony roślin, która narzuca nam wykorzystywanie postępu technologicznego i biologicznego w uprawie, ochronie i nawożeniu plantacji.

Czytaj więcej...