prosperita-sklep

ARiMR rozpoczęła wypłatę płatności bezpośrednich za 2014 r.

Zgodnie z unijnym prawem, ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2014 rok od 1 grudnia br. Wiosną tego roku wnioski o takie płatności złożyło 1,353 mln rolników. Agencja ma na realizację tegorocznych dopłat bezpośrednich czas do 30 czerwca 2015 roku. W tym czasie przekaże rolnikom ok. 14,2 mld zł.

Czytaj więcej...

"ZWRACAM OPAKOWANIA - DBAM O BEZPIECZEŃSTWO W GOSPODARSTWIE I ŚRODOWISKO"

w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin chciałabym bardzo serdecznie, za Państwa pośrednictwem, zaprosić wszystkich rolników stosujących środki ochrony roślin do wzięcia udziału w konkursie "ZWRACAM OPAKOWANIA - DBAM O BEZPIECZEŃSTWO W GOSPODARSTWIE I ŚRODOWISKO".

Czytaj więcej...

"Ma być odstrzelonych 14 tysięcy". Pomoc poszkodowanym przez dziki niewystarczająca

Rolnicy na Podlasiu nie mają łatwo. We znaki dają im się dziki, które powodują olbrzymie szkody w uprawach i mogą przenosić ASF na trzodę chlewną. Dlatego domagają się intensywnego odstrzału dzików, zmiany prawa łowieckiego oraz wsparcia finansowego.

Czytaj więcej...

Udogodnienia w spłacie zaciągniętych kredytów preferencyjnych z dopłatami z ARiMR

Rolników, którzy zaciągnęli kredyty preferencyjne mogą dotknąć przypadki o charakterze losowym jak np.: katastrofy naturalne, długotrwałe choroby kredytobiorcy, kradzieże mienia oraz choroby i upadki inwentarza, a także przypadki wynikające z uwarunkowań makroekonomicznych i politycznych takich jak: kryzys gospodarczy, zatory płatnicze czy utrata rynków zbytu.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w ramach protestu przeciw stale pogarszającej się sytuacja na rynku mleka, organizuje w dniu 27 listopada br. w Warszawie pokojową manifestację, nazwaną „Mleczną pikietą" zapraszając hodowców , producentów oraz pracowników Federacji. Organizatorzy pikiety liczą ,że decydenci krajowi a także unijny komisarz d/ s rolnictwa dostrzegą determinację producentów mleka i podejmą skuteczniejsze działania na forum Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

W dniach 20-21-22 października 2014 r. w Suwałkach odbyła się międzynarodowa praktyczno – naukowa konferencja nt. „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa".

Czytaj więcej...

Serdecznie gratulujemy

Jest pomoc dla poszkodowanych rolników !

Podlaska Izba Rolnicza informuje, że 18 listopada 2014r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa dające możliwość rolnikom ubiegania się o pomoc za wyrządzone szkody przez dziki w uprawach rolnych.

Czytaj więcej...