prosperita-sklep

wybory zalaczniki (2)


 

Planowane stawki płatności bezpośrednich za rok 2013

W związku z opublikowaniem kursu wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2013 r. (4,2288 zł za 1 EUR) w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane już zostały projekty rozporządzeń w sprawie stawek płatności stosowanychod 1 grudnia 2013 r., które zaplanowano wstępnie na następującym poziomie:

Czytaj więcej...

Dzień Jedności Rolniczej

W niedzielę 29 września 2013r. w Świętej Wodzie k/Wasilkowa zgromadziła się liczna delegacja związków zawodowych rolników i Kół Gospodyń Wiejskich aby po raz kolejny obchodzić Dzień Jedności Rolniczej. Przyjęta data – ostatniej niedzieli września, kończy okres dziękczynienia rolników za zebrane plony. Kosze z darami ołtarza podczas mszy świętej złożyły liczne delegacje Kół Gospodyń Wiejskich, administracji i samorządu województwa, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, a także delegacja Podlaskiej Izby Rolniczej z Prezesem Grzegorzem Leszczyńskim.

Czytaj więcej...

XI Walne Zgromadzenie PIR

W dniu 25.09.2013r. w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej w Porosłach odbyło się XI Walne Zgromadzenie PIR.

Czytaj więcej...

Informacja przypominająca

Uprzejmie przypominam, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi cofnął w całości upoważnienie jednostce certyfikującej Bioekspert Sp. z o. o. do działania w rolnictwie ekologicznym.

Czytaj więcej...