prosperita-sklep

Wyrazy głębokiego współczucia

V Forum Rolnicze

Dnia 02 czerwca 2013 roku na terenie Zespołu Szkół CKR w Janowie odbyło się V Forum Rolnicze. Oficjalnego rozpoczęcia dokonał dyrektor ZSCKR Bogusław Zarzecki oraz Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Kazimierz Baszko. Na boisku można było obejrzeć nowoczesne maszyny rolnicze wiodących producentów na świecie. Wystawie maszyn towarzyszył program artystyczny.

Czytaj więcej...

Spotkanie w sprawie budowy obwodnicy Augustowa

Z inicjatywy Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej i Wicewojewody Podlaskiego Wojciecha Dzierzgowskiego 23 maja 2013r. odbyło się kolejne spotkanie z zainteresowanymi rolnikami w sprawie budowy obwodnicy Augustowa. Z ramienia Zarządu udział brał Piotr Rusiecki. Przedmiotem spotkania były sprawy dotyczące zaniżania wartości odszkodowania za wywłaszczane nieruchomości. Zarząd skierował kolejne pismo do Wojewody podlaskiego. Wystąpił z propozycją skierowania operatu szacunkowego do niezależnej Komisji Ekspertów działającej przy Ministerstwie Transportu celem wydania opinii czy zasady którymi kierują się rzeczoznawcy nie odbiegają od przyjętych zasad wyceny. Zaproponowano także aby umożliwić rolnikom wgląd do operatów szacunkowych bliżej miejsca zamieszkania np. Suwałkach i Augustowie.

Od dziś można składać w ARiMR wnioski o wsparcie na posadzenie lasu

Jak co roku w czerwcu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne". W tym roku wnioski można składać od 3 czerwca do 31 lipca w biurach powiatowych ARiMR. Wsparcie takie udzielane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 i jest to już siódmy nabór wniosków finansowany z tego budżetu.

Czytaj więcej...

Mniej pieniędzy dla spóźnialskich. Wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych tylko do 10 czerwca.

Od 2011 roku, żeby złożyć wniosek o płatności bezpośrednie, ONW i rolnośrodowiskowe, nie trzeba wychodzić z domu. Można złożyć go przez Internet.

Kto nie zdążył złożyć wniosku o przyznanie tegorocznych dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych do 15 maja, będzie miał obniżone te dopłaty o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Ostateczny termin na złożenie takich wniosków upływa w tym roku 10 czerwca.

Czytaj więcej...

Implanty i Bartlowizna z Podlasia z tytułem Teraz Polska

Właśnie rozstrzygnięto XXIII edycję konkursu "Teraz Polska". Wśród laureatów znalazły się podlaskie firmy - w kategorii innowacyjnej - ChM Sp. z o.o. za małoinwazyjny system implantów ortopedycznych do zespoleń urazów układu kostnego człowieka, a w kategorii usług turystycznych - Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Bartlowizna.

Czytaj więcej...

Preparaty poprawiające żyzność gleb

Rosnące znaczenie rolnictwa zrównoważonego i ekologicznych metod uprawy skłania rolników i naukowców do poszukiwania rozwiązań umożliwiających maksymalne ograniczenie stosowania środków chemicznych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich i jakościowo dobrych plonów. Ograniczenie chemicznej ingerencji w agrokulturze przyczynia się także do redukcji negatywnego wpływu produkcji rolnej na środowisko. W tym kontekście niezwykle istotne jest zachowanie równowagi celów produkcyjnych i środowiskowych poprzez stosowanie nawozów w optymalnych dawkach pokrywających potrzeby pokarmowe roślin pomniejszonych o ilości składników pokarmowych dostępnych z innych źródeł. Dlatego właśnie nawozy sztuczne coraz powszechniej zastępuje się preparatami poprawiającymi żyzność gleb, a tym samym znacząco zwiększającymi ilość składników pokarmowych, jakie rośliny mogą czerpać ze źródeł glebowych.

Czytaj więcej...

X edycja Dnia Konia na Podlasiu w Pomigaczach

W niedzielę 9 czerwca 2013 roku po raz X odbyło się niecodzienne wydarzenie jakim był "Dzień Konia na Podlasiu". Imprezę zorganizowała Gmina Turośń Kościelna przy wsparciu Powiatu Białostockiego. Patronatem honorowym Święto Konia objął Starosta Powiatu Białostockiego Wiesław Pusz.

Czytaj więcej...