prosperita-sklep

Komunikat o zmianach w przepisach

16.01.2017
Ważne dla rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, którzy jednocześnie wykonują umowy agencyjne, umowy zlecenia albo inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub powołanych do rad nadzorczych

KRUS: Zasady potrącania zaliczek i składek w 2017 r.

13.01.2017
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jako płatnik emerytur i rent - zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.) zobowiązana jest do pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od...

Rolniczy handel detaliczny - jakie kary czekają rolników za ewentualne nieprzestrzeganie przepisów weterynaryjnych

11.01.2017
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nowelizuje rozporządzenie w sprawie kar za nie przestrzegania przepisów przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego . Krajowa Rada Izb Rolniczych opiniując projekt rozporządzenia negatywnie odniosła się do zasad określania kar i ich wysokości.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej grudzień 2016

11.01.2017
W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się 2 posiedzenia Zarządu PIR oraz VII posiedzenie Walnego Zgromadzenia. Posiedzenia Zarządu zwołał Prezes- Grzegorz Leszczyński. W posiedzeniu uczestniczyli: Prezes- Grzegorz Leszczyński, Członkowie Zarządu: Piotr Rusiecki i Witold Grunwald oraz...

RLKS w województwach kujawsko-pomorskim i podlaskim

10.01.2017
Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki 5 stycznia br. spotkał się z przedstawicielami urzędów marszałkowskich i lokalnych grup działania (LGD) z województw kujawsko-pomorskiego i podlaskiego. Spotkanie dotyczyło wdrażania instrumentu rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) w tych...

Priorytety resortu rolnictwa na 2017 rok

05.01.2017
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano priorytetowe zadania na 2017 rok. Najważniejsze dotyczą promocji polskiej żywności, nowych rynków zbytu, doradztwa rolniczego i PROW.