prosperita-sklep

---Przypominamy że od 15 marca do 31 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r.--- 

Komisje dalej szacują straty w gospodarstwach

18.05.2017
Na podstawie danych przekazanych przez wojewodów w 295 gminach na terenie kraju działają lub działały komisje ds. szacowania strat w rolnictwie.

Zasady ustalania i aktualizacji powierzchni PEG – odpowiedź na wniosek KRIR

16.05.2017
W odpowiedzi na wniosek z VII Posiedzenia Krajowej Rady lzb Rolniczych, przekazany Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem znak KRIR/MR/W/939/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., dotyczący ujednolicenia przez ARiMR powierzchni maksymalnego kwalifikowalnego obszaru (PEG) resort rolnictwa przekazał...

Uroczystości wspomnienia świętego Izydora Oracza

15.05.2017
Św. Izydor Oracz jest patronem Madrytu i rolników. W Polsce jest drugim patronem diecezji kieleckiej i patronem wielu parafii, m.in. w Dobrakowie, Radlinie Górnym, Smolanach, Nowej Wsi i Gorzkowicach. W Białymstoku istnieje Stowarzyszenie Świętego Izydora Oracza, które przyznaje Medal Świętego...

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka i świń

15.05.2017
Agencja Rynku Rolnego informuje, że na stronie internetowej ARR w dziale Wsparcie Rynkowe > Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza zostały zamieszczone informacje o liczbie: