prosperita-sklep

---Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji..--- 

Międzyresortowy Zespół ds. ASF - nowe ustalenia

28.10.2016
Kolejne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń odbyło się dziś w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Główny Lekarz Weterynarii informuje o potwierdzeniu wystąpienia sto szesnastego, sto siedemnastego, sto osiemnastego i sto dziewiętnastego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski

27.10.2016
Sto szesnasty przypadek stanowią zwłoki padłego dzika znalezione w pobliżu miejscowości Lachówka Mała (gmina Zalesie, powiat bialski, województwo lubelskie), w odległości ok. 20 km od granicy polsko - białoruskiej.

Dodatkowe środki finansowe na "Modernizację gospodarstw rolnych" PROW 2014-2020

27.10.2016
Będzie więcej pieniędzy na udzielenie wsparcia rolnikom, którzy ubiegali się wiosną tego roku o przyznanie pomocy na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych"

Stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze za niska

27.10.2016
W związku z przekazaniem do konsultacji projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r.,

Kobieta jako negocjator w biznesie

26.10.2016
W dniach 13-14 października b.r. w Kołobrzegu odbyła się konferencja poświęcona sztuce negocjacji, w której uczestniczyły przedstawicielki izb rolniczych z całego kraju. Nasze województwo było reprezentowane przez panie: Jolantę Wielgat, Barbarę Ładę oraz Aleksandrę Armo, które są delegatkami PIR.

Wniosek o wpisanie bobra na listę zwierząt łownych

25.10.2016
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej, zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o wpisanie bobra na listę zwierząt łownych i uregulowanie zasad wypłaty odszkodowania za szkody przez nie spowodowane.